УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ

Ця Угода з користувачем (далі – Угода) визначає умови використання матеріалів та сервісів вебсайту https://gas.ua  (далі – Сайт), права та обов’язки Адміністрації та Користувача, а також умови реєстрації та використання Особистого кабінету, надсилання повідомлень через Сайт, розміщення пропозицій щодо покращення якості сервісів та інше.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Угодою, перш ніж погодитися з нею. Користувач несе повну відповідальність за тлумачення та дотримання будь-яких положень, умов, законів, розпоряджень та правил, які можуть бути застосовані до Користувача, у зв'язку з використанням будь-яких послуг, продуктів та контенту, розміщених на Сайті.

Приймаючи ці умови користування, Користувач погоджується зі всіма правилами, опублікованими на Сайті.

У ВИПАДКУ, ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ ПРИЙМАЄ ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ, КОРИСТУВАЧ НЕ ОТРИМУЄ ДОСТУП ДО ЦЬОГО САЙТУ ТА НЕ ПОВИНЕН КОРИСТУВАТИСЯ БУДЬ-ЯКИМИ ПОСЛУГАМИ, ПРОДУКТАМИ ТА КОНТЕНТОМ, РОЗМІЩЕНИМИ НА САЙТІ.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється цією Угодою та нормами законодавства України.

1.2. У цій Угоді використовуються такі терміни та визначення:

1.2.1. Сайт — сукупність програмно-технічних засобів і програмних кодів, за допомогою яких Адміністрація надає Користувачу інформацію, забезпечує доступ до відповідних ресурсів і сервісів системи (для цілей цієї Угоди таким ресурсом є https://gas.ua);

1.2.2.  Адміністрація — власник Сайту, що забезпечує його роботу та доступ до нього;

1.2.3. Користувач — фізична/юридична особа, яка приєдналася до цієї Угоди та отримала доступ до інформаційних ресурсів і сервісів Сайту, у тому числі та, яка пройшла процедури реєстрації та (або) автентифікації на Сайті, а також використовує його будь-яким способом без проходження таких процедур і вважається такою, що приєдналася до цієї Угоди;

1.2.4. Особистий кабінет — сукупність даних про Користувача та даних авторизації, що зберігаються в комп’ютерній системі Сайту, зазначених під час реєстрації та/або автентифікації Користувачем, необхідних для його ідентифікації та забезпечення доступу до його персональних даних і налаштувань.

1.2.5. Логін – унікальний ідентифікатор у вигляді адреси електронної пошти.

1.2.6. Пароль – набір символів, який захищає акаунт Користувача від стороннього доступу третіх осіб.

1.2.7. Дані авторизації – дані, необхідні для ідентифікації Користувача та отримання послуг і сервісів на Сайті, що складаються з Логіна і Пароля.

1.2.8. Обліковий запис – сукупність наданої інформації про Користувача.

1.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів та сервісів Сайту, Користувач вважається приєднаним до цієї Угоди.

1.4. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією та Користувачами, які здійснюють будь-які дії на Сайті.

1.5. Сторонами цієї Угоди є Адміністрація та Користувач.

1.6.  Умови  цієї Угоди поширюються на всіх Користувачів Сайту – як на користувачів, які не мають Особистого кабінету на Сайті (незареєстрований Користувач), так і на користувачів, які мають будь-який Особистий кабінет, кожен з доступних видів.

1.7. Користувач вважається таким, що прийняв умови цієї Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, з моменту початку використання Сайту, що полягає як в ознайомленні зі змістом Сайту, так і в використанні послуг, пропонованих Сайтом. У разі незгоди з будь-яким із положень цієї Угоди та/або функціоналом Сайту, Користувач зобов’язаний утриматися від використання та/або припинити подальше використання Сайту.

1.8. Цю Угоду розміщено за постійною адресою в мережі Інтернет: https://gas.ua.

1.9. Адміністрація має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. У разі незгоди Користувача з внесеними змінами, він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

2.1. КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО:

2.1.1. Користуватися всіма наданими в рамках його аккаунта послугами та перевагами Сайту, допоки він погоджується та фактично дотримується цієї Угоди. Використовуючи Сайт, Користувач погоджується приймати та дотримуватись положень та умов, зазначених у цій Угоді.

2.1.2. Вимагати від Адміністрації своєчасного і повного виконання умов цієї Угоди.

2.1.3. Самостійно вибрати Логін і Пароль для входу в Особистий кабінет, за умови, що вони відповідають мінімальним вимогам до паролю і логіну, які відображаються при реєстрації Користувача на Сайті.

2.1.4. Належним чином висловлювати претензії Адміністрації з аргументацією.

2.2. КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

2.2.1.  Уважно ознайомитися з положеннями цієї Угоди, перш ніж використовувати Сайт або будь-які послуги, що надаються на Сайті.

2.2.2. Користувач надає згоду Адміністрації на зберігання його персональних даних, які він вносить при реєстрації на Сайті (ПІП, email, телефон), та не заперечує, що зазначений ним телефон, email можуть бути використані Адміністрацією як засоби для надання інформації Адміністрації.

2.2.3. Користувач погоджується з тим, що даний Сайт надає виключно сервіс доступу до його даних, наявних в Адміністрації, та з будь-якими роз'ясненнями з питань нарахувань, платежів за природний газ, виставлених рахунків, а також щодо використання його персональних (особистих) даних він повинен звертатися виключно до Адміністрації.

2.2.4. Користувач погоджується не вживати заходів, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство України або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів. Забороняється підбір Пароля, злом або інші дії з метою отримання доступу до чужих Логінів і Паролів, а також використання Особистого кабінету іншого Користувача. Крім того, забороняється:

-    використання автоматизованих програм взаємодії з Сайтом і його сервісами;

- використання Сайту будь-яким способом, який може перешкоджати нормальному функціонуванню Сайту та його сервісів;

-     використання посилання на сторінки Сайту або на сам Сайт для здійснення неправомірних дій, а саме: спам-розсилки, розміщення погроз і образ, незаконної реклами, закликів до насильницьких та інших протизаконних дій, та іншим способом, що порушує чинне законодавство України та положення цієї Угоди.

2.2.5. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається (стаття 424 Цивільного кодексу України). Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідно укласти ліцензійні договори (отримання ліцензій) від правовласників.

2.2.6. При цитуванні матеріалів Сайту, включно з авторськими творами, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

2.2.7. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятим норм моралі.

2.2.8. Користувач попереджений про те, що Адміністрація не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститись на Сайті.

2.2.9. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.2.10. Користувач приймає положення про те, що Адміністрація може розміщувати пропозиції на Сайті щодо покращення якості сервісів.

2.2.11. Користувач попереджений про зобов’язання самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм Обліковим записом після закінчення кожної сесії роботи в Особистому кабінеті. Адміністрація Сайту не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем правил цієї Угоди.

2.2.12. У разі несанкціонованого доступу до Даних авторизації, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію.

2.2.13. Несанкціонованими діями Користувачів вважається будь-який несанкціонований доступ або несанкціонована спроба доступу до інформаційної Сайту, з якої б то не було метою. Користувач погоджується, що не буде використовувати будь-які роботи, пошукові агенти, інші автоматизовані або ручні процеси або пристрої для «зчитування змісту екрану», відстеження, «пошуку інформації» або копіювання вебсторінок Сайту або вмісту, що міститься на ньому, без явно вираженого письмового дозволу від Адміністрації, а також здійснювати будь-які дії, які можуть привести до виникнення невиправданого або непропорційно значного навантаження на Сайт.

2.2.14. Користувач зобов'язується не користуватися Сайтом для будь-якої злочинної діяльності, включаючи, але не обмежуючись: відмиванням грошей, незаконним проведенням азартних ігор, фінансуванням терористичних організацій або зловмисним хакерством.

2.2.15. Будь-які дії, вчинені з використанням Даних авторизації для доступу в Особистий кабінет Користувача, вважаються досконалими, за винятком випадків, коли Користувач у порядку, передбаченому пунктом 2.2.12. цієї Угоди, повідомив Адміністрацію про несанкціонований доступ до Даних авторизації Користувача.

2.2.16. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії та їх наслідки в рамках та/або у зв'язку з використанням Сайту, передбачених, зокрема, цією Угодою, включаючи випадки передачі Користувачем Даних авторизації третім особам на будь-яких умовах.

2.2.17. Ніщо в цій Угоді не виключає або не обмежує відповідальність Користувача за шахрайство, смерть або травмування, спричинені його недбалістю, порушенням умов, передбачених нормами закону або будь-якою іншою відповідальністю, яка не може бути обмежена або виключена законом.

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ

3.1. Здійснювати системне адміністрування Сайту, забезпечувати його доступність і підтримку.

3.2. Надавати Користувачеві організаційну, технічну та консультативну допомогу в користуванні Сайту відповідно до умов цієї Угоди.

3.3. Здійснювати повідомлення про проведення профілактичних і ремонтних робіт, які впливають на доступність використовуваних послуг або Сайту, шляхом інформування на головній сторінці Сайту.

4. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

4.1. Сайт, увесь контекст, що на ньому міститься, уся інформація, опублікована на даному Сайті, є власністю Адміністрації і захищена авторським правом, патентом, торговою маркою та будь-якими іншими чинними законами України, якщо інше не передбачено цією Угодою.

4.2. Торгові марки, комерційні назви, знаки обслуговування та логотипи Адміністрації та інше, що використовуються на Сайті (далі – Торговельні марки), є власністю Адміністрації та його відповідних власників. Торговельні марки та інший вміст на Сайті не повинні копіюватися, відтворюватися, модифікуватися, перевидаватися, завантажуватися, публікуватися, передаватися, збиратися чи розповсюджуватися в будь-якій формі або будь-якими способами, як вручну, так і автоматизовано. Використання будь-якого вмісту з Сайту на будь-якому іншому вебсайті або у мережевому комп'ютерному середовищі для будь-якої іншої мети суворо заборонено; будь-яке таке несанкціоноване використання може порушувати авторські права, патент, товарний знак та будь-яке інше застосоване законодавство та може призвести до кримінальних або цивільних санкцій.

4.3. Погодившись із умовами цієї Угоди, Користувач зобов’язується не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати і не надавати незаконний доступ або іншим чином використовувати копії охоронюваних законом результатів інтелектуальної діяльності або їх частин, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ та інші об'єкти Сайту, за відсутності у Користувача відповідних виключних чи невиключних прав на таке використання.

5. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

5.1. Процедури ідентифікації та верифікації, необхідні для авторизації на Сайті.

5.2. Користувач зобов'язується надавати Адміністрації правильні та відповідні документи та персональну інформацію, що містяться в них. У випадку, якщо Користувач надає підроблені документи та фальшиву персональну інформацію, така поведінка може бути інтерпретована Адміністрацією на власний розсуд, зокрема, як шахрайська діяльність.

5.3. Користувач уповноважує Адміністрацію безпосередньо чи опосередковано (через третіх осіб) здійснювати будь-які запити, які останній вважає за необхідне для перевірки відповідності та точності наданої інформації, для їх перевірки.

6. ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

6.1. Адміністрація пильно захищає безпеку Сайту та персональні дані Користувача. Реєструючись на Сайті, Користувач зобов'язується надавати Адміністрації поточну,  повну та достовірну персональну інформацію, яку вимагає процес реєстрації, і оновлювати таку інформацію.

6.2. Користувач погоджується, що він не буде використовувати будь-який Особистий кабінет, крім свого власного, або отримувати доступ до Особистого кабінету будь-якого іншого Користувача у будь-який час, або допомагати іншим отримувати несанкціонований доступ.

6.3. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації свого Особистого кабінету, включаючи, але не обмежуючись, його пароль, логін, електронну пошту та інше.

7. ЗГОДА НА ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

7.1. Адміністрація залишає за собою право надсилати повідомлення та спілкуватися з Користувачем будь-якими засобами зв'язку, доступними для Адміністрації, з урахуванням контактних даних, наданих Користувачем.

7.2. Користувач прямо погоджується одержувати будь-які повідомлення в електронній формі та додержуватися їх, якщо це вимагається цією Угодою.

8. ЗАСТОСОВАНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Положення цієї Угоди регулюються та тлумачяться відповідно до норм законодавства України, якщо інше прямо не передбачено цією Угодою. Усі спори та суперечки, що виникають з користування Сайтом та з цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення суду України.

8.2. Якщо будь-яка частина цієї Угоди вважається недійсною, не має юридичної сили або з якої-небудь причини не може бути підставою для позову, така частина вважається відокремленою і не повинна впливати на дійсність та можливість виконання будь-якої іншої частини цієї Угоди.

9. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ

9.1. Користувач зобов'язується захищати, відшкодовувати та утримуватися від завдання шкоди Адміністрації Сайту від будь-яких і всіх претензій, вимог, витрат, збитків, зобов'язань та збитків будь-якого виду та природи (включаючи, без обмежень, обґрунтовані досудові та судові витрати), що накладаються або понесені Адміністрацією безпосередньо або опосередковано через використання Користувачем цього Сайту; порушення Користувачем будь-якого з положень цієї Угоди чи політик Сайту, які включені у цю Угоду, але не виключно; та/або порушення Користувачем будь-якого права третьої сторони, включаючи без обмежень будь-яке право інтелектуальної власності або інше майнове право. Зобов'язання щодо відшкодування за цим розділом зберігаються і після припинення або закінчення терміну дії цієї Угоди або використання Користувачем цього Сайту.

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ

10.1. Адміністрація, а також інші юридичні або фізичні особи, які брали участь у створенні, підтримці, обслуговуванні цього Сайту, прямо відмовляються від будь-якої відповідальності і зобов'язань по відношенню до будь-якої шкоди, які можуть виникнути в результаті доступу, використання або неможливості використання інформації, розміщеної на Сайті, або щодо будь-яких недоліків і неточностей в їх утриманні.

10.2. Адміністрація також не несе відповідальності за шкоду, завдану вашому комп'ютерному обладнанню або іншому Користувача, а також за можливе зараження їх вірусами, внаслідок ваших відвідин Сайту, користування Сайтом і інформацією, скачування вами інформації, і не несе зобов'язань у зв'язку з перерахованим вище.

10.3. Усі Користувачі даного Сайту здійснюють свій доступ до цього Сайту, а також використовують розміщену на ньому інформацію, програми, файли розумно, сумлінно і під свою власну відповідальність.

10.4. Сайт орієнтований на його використання фізичними та юридичними особами України. Інформація, розміщена на цьому Сайті, може бути неактуальною або недійсною для Користувачів, що знаходяться за межами України. Адміністрація також не несе відповідальності за невідповідність змісту цього Сайту законодавству інших держав, крім України.

10.5. Адміністрація не несе відповідальності за неможливість отримання Користувачем доступу до даного Сайту або окремих його частин (розділів), за працездатність Сайту, за якість і швидкість роботи Сайту в цілому і його частин (розділів).

10.6. З метою поліпшення надання послуг, Адміністрація залишає за собою право доопрацьовувати наповнення Сайту, проводити опитування, розміщувати пропозиції щодо покращення якості сервісів.

10.7.  Адміністрація не гарантує відсутності помилок і збоїв, у тому числі про роботу програмного забезпечення Сайту. Адміністрація докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, у разі їх виникнення, у максимально короткі терміни.

10.8. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний в зв'язку з використанням Сайту. Адміністрація не гарантує, що Сайт відповідає вимогам Користувача, послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок, а якість будь-якого продукту, послуги, інформації та ін., отриманих з використанням сервісів, буде відповідати очікуванням Користувача. Будь-яку інформацію та/або матеріали, доступ до яких Користувач отримує з використанням Сайту, Користувач може використовувати на свій власний страх і ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначених інформації та/або матеріалів, у тому числі за шкоду, яка може бути заподіяною комп'ютерному обладнанню Користувача або третіх осіб, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які види збитків, що виникли внаслідок використання Користувачем Сайту або окремих частин/функцій Сайту.

10.9. У разі виявлення Користувачем інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію його або третіх осіб, Користувач зобов'язується звернутися до Адміністрації з метою вирішення даної ситуації. Звернення Користувача до суду, державних органів, засобів масової інформації без попереднього звернення до Адміністрації – неприпустимо (рішення Європейського суду з прав людини від 02.02.2016 по справі Magyar Tartaiomszoigaitatok Egyesulete and Index.hu Zrt v. Hungary).

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Якщо Адміністрація не може виконувати обов’язки та положення, викладені в цій Угоді, через фактори, що не контролюються, включаючи, але не обмежуючись, дією форс-мажорних обставин, зміною закону або зміною політики санкцій, Адміністрація не несе жодної відповідальності перед Користувачем стосовно наданих послуг, передбачених цією Угодою, у тому числі і на період, який співпадає з подією.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1.  Бездіяльність з боку Адміністрації, у разі порушення будь-ким із Користувачів положень Угоди, не позбавляє Адміністрацію права вжити пізніше відповідних заходів на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства України.

12.2. Адміністрація залишає за собою право будь-коли виправляти або змінювати будь-яку частину цієї Угоди, публікуючи виправлену/змінену версію на Сайті. Зміни набирають чинності та будуть вважатися прийнятими Користувачем, коли Користувач вперше використає Сайт та Особистий кабінет після опублікування зміненої та/або доповненої Угоди, і будуть застосовані у майбутньому щодо будь-якої діяльності, ініційованої після такої публікації. У випадку, якщо Користувач не погоджується з будь-якою такою зміною, єдиним та винятковим правом Користувача є припинення використання Сайту та Особистого кабінету. Користувач погоджується, що Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якою третьою стороною внаслідок будь-яких втрат, зазначених у будь-яких змінах або змінах положень цієї Угоди.

Закрити

    Закрити

    Letter

    Закрити